Partenaires

Startas - www.startas-shoes.com

Bay Custom Drums - baycustomdrums.com

TRX Cymbals - trxcymbals.com

 

Sponsors

 

SRF Zurich, Switzerland - www.srf.ch

Onassis Cultural Centre Athens - www.sgt.gr

Die Mobiliar - www.mobiliar.ch

SIS Fondation - www.interpretenstiftung.ch

Migros Kulturprozent - www.migros-kulturprozent.ch 

Fonation Abpi - http://www.abpi.ch

Fondation Suisa - https://www.fondation-suisa.ch

Fondation Irène Dénéréaz

img